Partners

Jeugdsportfonds

Op 31 augustus 2008 is het Jeugdsportfonds Eindhoven van start gegaan. Een fonds dat als doel heeft om alle kinderen van 4 tot 18 jaar uit Eindhoven te laten sporten. En dan vooral kinderen van ouders die geen geld hebben voor de contributie van een sportclub of sportkleding. De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat elk kind kan sporten en stort daarom de komende drie jaar jaarlijks € 100.000,- in het fonds.

Kinderen kunnen alleen via een tussenpersoon, waaronder leraren op school, jeugdhulpverleners, stichting Leergeld Eindhoven etc., een aanvraag bij het fonds indienen. Zo is het fonds er zeker van dat een kind het echt nodig heeft om geholpen te worden.

Kim4kidz is intermediair tussen ouders en het jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds. Alle aanvragen kunnen via Kim verlopen.

Leergeld

Vrijwilligers van Leergeld Eindhoven helpen gezinnen met financiële problemen om hun schoolgaande kinderen zo normaal mogelijk deel te laten nemen aan school en sportclubs en dergelijke.

In Nederland leven ten minste 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Helaas is dat een structureel gegeven. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Ook schoolmaterialen en aan het begin van het jaar alle boeken hebben, wordt steeds vaker een probleem.

Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur “leergeld” voor betalen.

Stichting leergeld streeft erna dat alle  schoolgaande kinderen – die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten – de financiële belemmering te helpen oplossen, die meedoen in de weg staat en wel op zodanige wijze dat de dreiging van sociaal isolement/uitsluiting wordt verminderd dan wel wordt voorkomen.

 

 

Judo Bond Nederland

De Judo Bond Nederland (JBN) is een overkoepelende sportbond die de belangen behartigt van ongeveer 60.000 judo-, jiu-jitsu- en aikidoleden. Kim4kidz is net als de meeste andere judoscholen in Nederland aangesloten bij de JBN. Het is belangrijk dat judoka’s lid worden van de Judo Bond Nederland. Graduaties die bij de judo-examens worden behaald, zijn pas officieel erkend wanneer deze bij de Judo Bond Nederland geregistreerd staan. Hiervoor dient u lid te zijn van de JBN. Daarnaast dient een judoka lid te zijn van de Judo Bond Nederland om mee te mogen doen met judowedstrijden buiten de eigen judoschool.

Als sporter van Kim4kidz bent u niet automatisch lid van de JBN. De (ouder van de) sporter dient hiervoor zelf het initiatief te nemen. De kosten voor het lidmaatschap van de JBN zijn afhankelijk van de leeftijd van de sporter.

     


Expertise over sporten in Eindhoven, daarvoor moet je bij Sportformule zijn. Een organisatie waar zowel regulier en speciaal onderwijs, verenigingen en stagiaires terecht kunnen voor onder andere advies, activiteiten, samenwerkingen en begeleiding. Sportformule is het verbindende en uitvoerende element tussen kinderen en sport, basisscholen en sportdocenten, stagiaires en stageaanbieders, verenigingen en meer. Verschillende groepen met verschillende doelen. Sportformule laat jou bewegen!

 

SportUnie gelooft in de kracht van sport en bewegen. Sport is goud waard! Sport en beweging in de hoofdrol, draagt bij aan de gezondheid, sociale verbondenheid en ontwikkeling van jong tot oud. Sport zorgt voor emotie, beleving plezier, positiviteit en is de lijm van de samenleving!

Wilt u sport activiteiten aanbieden voor peuters en kinderen op uw KDV, BSO, of aan leerlingen van uw basisschool?

Wij organiseren 39 verschillende activiteiten zoals: sport clinics, sport workshops en lessenreeksen die aansluiten bij de interesse, leeftijd en beweegniveau van de kinderen.

Chat openen
1
voor vragen app je gewoon even